Home

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsmonitor 2021. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2021 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2021 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past ook goed in onzekerheid die er nog steeds is over het effect van de coronacrisis op onze gemeentebegroting. We hebben daar nu beelden bij die in de loop van dit jaar nog zullen moeten worden bijgesteld.

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

De tweede Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2021 die begin 2022 wordt opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39