Meldingen

Financiële effecten niet corona

Inleiding

In 2020 hebben we in de eerste Voortgangsmonitor de lijn geïntroduceerd dat we uw raad op hoofdlijnen informeren en alleen de begroting aanpassen als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2021. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39